Klimathotet-kampen för sanningen

Många vuxna tolkar Greta Thunbergs domedagsprofetior som obestridliga, ”vetenskapliga”, fakta. Allt jag hör när hon rasar och går på är faktoider, lögner, slogans, och mantran utan någon som helst relevans för den verkliga vetenskapen. Budskapet levereras med en iskallt beräknande slughet och spelade känslor. Blind tro utan ett uns av sunt förnuft alltså, eller minsta …

Scandinavian Airlines System höjer biljettpriserna "för klimatet"

Världens största bluff någonsin – det överhängande klimathotet! IPCC bildades med ett syfte, och endast ett syfte, att bränna in hjärnan hos de västerländska populationerna (främst) att CO2 som frigörs som en effekt av mänsklig aktivitet utgör ett överhängande hot mot livet på jorden, även om det inte presenterats ett enda odiskutabelt vetenskapligt bevis som …

Det är en gas…

”Torr luft innehåller 78,09% kväve, 20,95% syre, 0,93% argon, 0,04% koldioxid och små mängder av andra gaser. Luft innehåller också en varierande mängd vattenånga, i genomsnitt ca 1% vid havsnivå och 0,4% i hela atmosfären. ” [Wikipedia, Atmosphere of Earth] Med andra ord står koldioxid för 400 miljondelar, ppm, av den totala mängden molekyler i …