Det är en gas…

”Torr luft innehåller 78,09% kväve, 20,95% syre, 0,93% argon, 0,04% koldioxid och små mängder av andra gaser. Luft innehåller också en varierande mängd vattenånga, i genomsnitt ca 1% vid havsnivå och 0,4% i hela atmosfären. ” [Wikipedia, Atmosphere of Earth]

Med andra ord står koldioxid för 400 miljondelar, ppm, av den totala mängden molekyler i jordens atmosfär.

300 av dessa 400 ppm har funnits där under lång tid och det är därför inte särskilt troligt att denna koncentration helt plötsligt skulle börja ha en negativ effekt på vårt klimat när den inte har haft det tidigare.

Av de 100 ppm som tillkommit sedan 1950-talet, kan vi människor ”hållas ansvariga” för endast 15. Resten härrör från naturliga processer i biosfären och i haven.

15 ppm motsvarar en ökning med 1 eller möjligen 2 CO2-molekyler för varje 100 000 molekyler i atmosfären.

De som med säkerhet hävdar att CO2-utsläpp, som har sin grund i mänsklig verksamhet, allvarligt skadar klimatet och därför är ett direkt hot mot vår gemensamma framtid säger då alltså att en eller två CO2-molekyler bestämmer temperaturen på nästan 100 000 andra molekyler. Om så är fallet måste CO2 tillskrivas extremt kraftfulla egenskaper som tills alldeles nyligen har varit okända.

Samma personer hävdar också att vi människor kan ”stoppa klimatförändringarna”. Allt vi behöver göra är att avsluta alla våra koldioxidgenererande aktiviteter en gång för alla. De tror också att detta måste ske snabbt och att inget pris är för högt för att ”rädda planeten”. Resultatet av en sådan snabb nedstängning skulle dock bli katastrofalt både för världsekonomin och för oss alla som individer. Det skulle nämligen medföra skenande elpriser och en opålitlig, väderberoende elproduktion. Mycket av det som vi i västvärlden nuförtiden tar för givet skulle därmed vara borta.

Absolut ingenting stöder klimathotsextremisternas tes att vi människor ”förstör klimatet” och absolut ingenting talar för att världens ledare bör lyssna till och ta på allvar vad skrikande, känslodrivna, okunniga och till och med psykiskt störda ungdomar vittnar om. Denna fråga är alldeles för viktig för det. Men den är också för viktig för att vi skall tillåta opportunistiska och agendadrivna politiker och medier att hålla i taktpinnen. Vakna svenskar!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *