Kris i befolkningsfrågan?

Den demografiska krisen är en myt och den något obalanserade befolkningspyramid vi har för närvarande i Sverige kommer automatiskt att rätta till sig själv, utan importer, på grund av att (äldre) människor har en tendens att dö. Att Europas befolkning minskar är ett ickeproblem. Färre resursförbrukare betyder minskad miljö- och klimatpåverkan och reducerat behov av …

Mina erfarenheter av kolesterolpåverkande läkemedel

På Valborgsmässoafton 2019 drabbades jag av något skrämmande – synen på vänster öga försvann. Då jag reste mig upp från halvliggande i soffan drogs en beige, ogenomskinlig, ridå upp från nederdelen av synfältet tills den täckte 80% av detsamma, endast en glipa högst upp återstod med klar sikt. Efter någon halvtimma började synen så sakteliga …