Kris i befolkningsfrågan?

Den demografiska krisen är en myt och den något obalanserade befolkningspyramid vi har för närvarande i Sverige kommer automatiskt att rätta till sig själv, utan importer, på grund av att (äldre) människor har en tendens att dö.

Att Europas befolkning minskar är ett ickeproblem. Färre resursförbrukare betyder minskad miljö- och klimatpåverkan och reducerat behov av omhändertagandesystem och om tekniken (AI) utnyttjas på rätt sätt kommer befolkningsminskningen att leda till ett mycket bättre och lyckligare samhälle.

Att ta hit tredje världen innebär i stället att trycket på miljö, klimat och det välfärdsindustriella komplexet ökar exponentiellt och även de invandrare som gör rätt för sig blir äldre och allt mer resurskrävande.

Om man vill ha en befolkningstillväxt i Sverige för att bemanna ett ständigt svällande välfärdssystem krävs det en aldrig sinande ström av 20-åriga, färdigutbildade, motiverade, intelligenta, produktiva invandrare. Men det innebär då också att den tredje världen berövas sina bästa hjärnor och hur rättvist är det?

Japan har visat vägen och det enda som hindrar oss från att följa Japans exempel är som vanligt svensk hybris som fått genomsnittssvensken att tro att Sverige är världens bästa land, att svenska politiker alltid vet bäst och att inget ont någonsin kan hända oss här i Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *