Svenska för invandrare

Många människor som har erfarenhet av att förvärva färdigheter likvärdiga med åtminstone ”effektiv operationell” nivå (B2+) på ett främmande språk vet att lärarledd utbildning kan vara användbar för nybörjare, men det är inte en framgångsfaktor för språkstudier på högre nivåer. Eleven själv måste skapa de viktigaste förutsättningarna: vilja, motivation, disciplin, en envishet som gränsar till fobi och en hel del fritid. Det är en monumental uppgift att förvärva en sådan praktisk kunskap i ett språk att det blir rimligt användbart på jobbet och i alla andra miljöer och situationer som du kan tänkas hamna i under din vakna tid.

Mycket få invandrare till Sverige nuförtiden är tillräckligt framgångsrika för att förvärva de kunskaper som behövs i det svenska språket för att göra dem anställningsbara (varken i den privata sektorn eller i den allmänna), eller att fungera alls i det svenska samhället utan att kräva dyra (betalda av skattebetalare) tolktjänster. Ställda inför denna ”utmaning” anser svenska myndigheter och politiker att mer av samma är bättre. Därför föreslår de som regel mer lärarledd språkutbildning för att ta itu med denna fråga. Men, ”Svenska för invandrare” är bara användbart på en mycket grundläggande nivå och att erbjuda obegränsade mängder av det ändrar inte detta faktum, det är bara slöseri med skattebetalarnas pengar.

Bättre då att skicka tillbaka lågutbildade och dåligt motiverade invandrare till sina hemländer där de känner till kulturen och språket och där de har de färdigheter som krävs för att få ett jobb och för att fungera i samhället. Låt oss inse att de flesta av immigranterna kommer aldrig att kunna försörja sig själva i Sverige. Inte en chans. Bristen på personal och resurser inom hälsovården och andra delar av av det välfärdsindustriella komplexet skulle då försvinna eller minska kraftigt på grund av att våra kära invandrare som grupp överutnyttjar våra gemensamma resurser men de levererar långt ifrån sin andel av den skickliga personal som behövs för att hålla saker och ting igång på en rimligt hög nivå.

Ett ständigt återkommande mantra från invandringsaktivister är att Sverige behöver invandrare eftersom den svenska befolkningen blir äldre som helhet och att inte tillräckligt med barn föds för att hålla alla system igång över tid. Men lågutbildade ”ersättare” är inte en lösning, det bara gör saker ännu värre eftersom invandrarna själva också blir äldre för varje sekund, och de tar hit sina gamla släktingar och sina icke-arbetande kvinnor till Sverige så fort de har beviljats uppehållstillstånd.

Det finns en puckel lite högt upp just nu i den svenska ålderspyramiden men den kommer att försvinna av sig själv på ett par decennier. Människor dör vet du och knölen består främst av de många människor som föddes som ett resultat av euforin omedelbart efter andra världskriget. Under tiden kommer Sverige att behöva betala lite mer för att hålla våra gamla säkra och komfortabla, men det skulle lätt kunna göras genom att reducera inflödet till Sverige av inkompetenta utlänningar till ett minimum och omdirigera de hundratals miljarder som då sparas till mer användbara områden och dessutom sänka skattetrycket som i mer än femtio års tid nu varit bland de högsta i världen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *