Det mångkulturella experimentet i Sverige

Så här 45 år efter att det famösa beslutet togs i Sveriges riksdag (1974) att Sverige hädanefter skulle vara en mångkultur utan några som helst krav på att invandrare skulle assimileras – är det lätt att konstatera att det finns två kulturer (religiösa grupperingar) i världen som när de flyttar till en annan kultursfär kräver särbehandling och privilegier som ingen annan grupp ens skulle komma på tanken att göra. Jag talar naturligtvis om judar och muslimer.

Utdrag från den del av YLE (finska statens Radio- och TV-bolag) som sänder på svenska. Inslaget heter ”Hur Sverige blev mångkulturellt”:
”Den svenska mångkulturalismens fader, David Schwarz, ville påstå att assimilering inte var möjlig för judarna i Sverige. Man kunde inte låta Hitler vinna, assimilering skulle vara att ge nazisterna segern postumt, säger Wickström, som i sin forskning har studerat Schwarz tankar och gärningar.

Den svenske rabbinen Dan Korn verkar ännu 2019 vara helt enig med Schwarz trots att det mångkulturella experimentet måste anses ha spårat ur redan på åttiotalet! Schwarz initiativ och politikernas fåfänga har istället skapat kaos i det svenska samhället. Dan Korns uppfattning är märklig inte minst med tanke på att Schwartz senare förstod att han varit grovt medskyldig till att ha skapat ett fruktansvärt odjur som oundvikligen skulle göra det mycket svårt Sverige att överleva som välfärdsnation eller att ens undvika att bli en så kallad “failed state”, där regeringen fullständigt har tappat greppet och kontrollen över sakernas tillstånd. Själv slapp dock herr Schwarz undan de värsta konsekvenserna. Han han dog nämligen 2008.

Det mångkulturella experimentet i Sverige är ett lysande exempel på vad äregiriga politiker med grandios självbild kan få för sig att sätta i verket utan minsta tanke på konsekvenserna. Men det hade aldrig gått så här långt om inte deras oansvariga idéer okritiskt hade backats upp av av en obildad, cynisk, grupptänkande, feg journalistmobb som antingen lever av statligt presstöd eller, som är fallet med anställda på SVT, SR och UR, avlönas direkt av staten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *