Du sköna nya feministiska värld


Feminister (av båda könen) klarar inte av att konkurrera på lika villkor som män på en mängd olika områden och tar därför till skamgrepp för att dra ner männen till sin egen nivå. Men det feminister inte vet (eller vill erkänna) är att mäns och kvinnors genetiska kodning skiljer sig kraftigt åt då kvinnans naturliga omsorg och omtanke främst går till de egna barnen och därefter till andra barn och “barn” (#jagstårinteut, #jagärhär), medan mannens främsta omsorgsföremål är gruppen som helhet, men där kvinnan ändå har en särställning och speciellt då den enskilde mannens egen kvinna.

Historiskt sett har mannens uppgift varit att skydda gruppen, att skaffa föda och att föra gruppen vidare till nya boplatser. Dessa uppgifter kräver omfattande planering, riskbedömning och konsekvensanalys. Kvinnans uppgifter är också viktiga men kräver inte alls samma analytiska tänkande och förutseende agerande. Därför skapar det svår stress hos många kvinnor då de tvingar sig själva till att utföra typiskt manliga jobb som kräver manligt tänkande och agerande.

Igår träffade jag en dam som krattade löv på Pålsjö kyrkogård. Vi pratade lite om det här med manligt och kvinnligt och då sa hon plötsligt: ”det kan kanske förklara varför så många karriärkvinnor hamnar här, som kyrkogårdsarbetare!” Kom inte och säg att kvinnor saknar förmåga till logiskt tänkande 🙂

En stor andel av alla kvinnor är normalbegåvade och andelen med lägre eller högre intelligens är relativt liten. En något mindre andel av männen är normalbegåvade men i gengäld finns det också fler både mindre begåvade och med högre begåvning. Det första visar sig i brottsstatistiken och det senare i listan över nobelpristagare.

Det feministiska experiment som vi utsätts för sedan decennier tillbaka kan liknas vid kulturrevolutionen i Kina. Man bortser helt från kända fakta om hur människan är funtad och dessutom förnekar man blankt alla fakta om vad det är som får ett samhälle att fungera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *