Om

Ábrego är en tempererad, fuktig vind som inte sällan når stormstyrka. Vår och höst sveper vinden in mot Andalusiens sydvästra kust från Atlanten, där den bildas i området mellan Kanarieöarna och Azorerna.

Originalspråket för alla texter som publiceras på denna blogg är svenska som är bloggarens modersmål. När texten finns på svenska översätts den manuellt till engelska som är bloggarens andraspråk. Texter på övriga språk tas fram genom att den engelska texten översätts med hjälp av Microsoft Translator som bloggaren tycker gör ett ganska bra jobb för att vara gratis. Visst kan det bli ordentligt fel ibland men det är bara att acceptera. Om det finns tid gör bloggaren en översiktlig textgranskning med hjälp sina samlade språkkunskaper:

  • Svenska, modersmål, C2.
  • Engelska, avancerad, C1.
  • Spanska, effektiv operativ, B2+.
  • Tyska, elementär nivå, A2.
  • Franska, absolut nybörjare.
  • Portugisiska, absolut nybörjare.