Trottoareländet i Helsingborg

Enligt Helsingborgs gatukontor strävar kommunen efter “mångfald” även vad avser typ av beläggning på stadens trottoarer. Ett inte så litet antal trottoarer i staden är därför belagda med grus medan andra är stensatta med olika typer av plattor. Ett betydligt färre antal trottoarer än vad som kan anses vara normalt för en svensk stad är …