Klimatrealisterna

Kommentarerna på Klimatrealisternas blogg Klimatsans styrs med järnhand av filosofen Ingemar Nordin som ser till att minsta tillstymmelse till avvikande mening från Klimatrealisternas godkända åsikter och uttryckssätt bestraffas med nedlåtande kommentarer, censur eller helt enkelt avstängning. Klimatrealisterna verkar vara ännu ett sällskap för inbördes beundran som pladdrar vitt och brett om hur illa de behandlas …

Klimathotet-kampen för sanningen

Många vuxna tolkar Greta Thunbergs domedagsprofetior som obestridliga, ”vetenskapliga”, fakta. Allt jag hör när hon rasar och går på är faktoider, lögner, slogans, och mantran utan någon som helst relevans för den verkliga vetenskapen. Budskapet levereras med en iskallt beräknande slughet och spelade känslor. Blind tro utan ett uns av sunt förnuft alltså, eller minsta …

Det är en gas…

”Torr luft innehåller 78,09% kväve, 20,95% syre, 0,93% argon, 0,04% koldioxid och små mängder av andra gaser. Luft innehåller också en varierande mängd vattenånga, i genomsnitt ca 1% vid havsnivå och 0,4% i hela atmosfären. ” [Wikipedia, Atmosphere of Earth] Med andra ord står koldioxid för 400 miljondelar, ppm, av den totala mängden molekyler i …