Feminismen – ett hot mot det västerländska samhället

Barn är ett villkor för stammens överlevnad och de måste skyddas och utbildas under hela den långa uppväxttiden för att bli till en nyttig resurs för det gemensamma. Detta är en mycket krävande uppgift som tidigt i människans utveckling tvingade fram en specialisering där kvinnans fysiska och mentala egenskaper anpassades för att ta hand om […]

Politisk korrekthet i Sverige

Politiskt korrekta svenskar tror på fullt allvar att de som inte delar deras uppfattning till ett hundra procent har indoktrinerats och manipulerats när det i själva verket är de politiskt korrekta själva som har gått i den fällan! Utbildningssystemets förfall med allt sämre pedagoger och lärare, genompolitiserade kursplaner och tillrättalagt studiematerial har gjort det mycket […]

Kan samtida tyskar för evigt hållas ansvariga för de övergrepp mot judar som begicks under nazisttiden?

Varje gång judar i Tyskland drabbas av en attack från en av de extremt få, ofta ensamagerande, vita extremister som går hela vägen och verkligen använder ultra-våld mot judar, upprepar den judiska pressen (Haaretz, 10 oktober, 2019, till exempel) omedelbart och som en papegoja att samtida tyskar har ett ”historiskt ansvar” för att förintelsen aldrig […]

Dead Aid, eller den vite mannens skuld till Afrika

Den typ av bistånd som västvärlden har praktiserat i Afrika sedan 1950-talet (bistånd som bygger på samma modell som Marshallplanen) har starkt bidragit till att många afrikanska länder, särskilt länderna söder om Sahara, har fastnat i fattigdom, korruption och stagnation, och har tvingats att gå igenom en ändlös rad av inbördeskrig och fått stå ut […]

Det mångkulturella experimentet i Sverige

Så här 45 år efter att det famösa beslutet togs i Sveriges riksdag (1974) att Sverige hädanefter skulle vara en mångkultur utan några som helst krav på att invandrare skulle assimileras – är det lätt att konstatera att det finns två kulturer (religiösa grupperingar) i världen som när de flyttar till en annan kultursfär kräver […]

Svenska för invandrare

Många människor som har erfarenhet av att förvärva färdigheter likvärdiga med åtminstone ”effektiv operationell” nivå (B2+) på ett främmande språk vet att lärarledd utbildning kan vara användbar för nybörjare, men det är inte en framgångsfaktor för språkstudier på högre nivåer. Eleven själv måste skapa de viktigaste förutsättningarna: vilja, motivation, disciplin, en envishet som gränsar till […]

Scandinavian Airlines System höjer biljettpriserna "för klimatet"

Världens största bluff någonsin – det överhängande klimathotet! IPCC bildades med ett syfte, och endast ett syfte, att bränna in hjärnan hos de västerländska populationerna (främst) att CO2 som frigörs som en effekt av mänsklig aktivitet utgör ett överhängande hot mot livet på jorden, även om det inte presenterats ett enda odiskutabelt vetenskapligt bevis som […]

Absurdistan

Sverige, ett kaxigt litet land i utkanten av Europa som fastnade i sin bild av att vara en humanitär stormakt och världens samvete och därför kunde komma undan med att låta sig invaderas av miljontals obildade och outbildade personer från dysfunktionella, klanbaserade kulturer från hela den tredje världen och det utan att tvingas betala dyrt […]

Det är en gas…

”Torr luft innehåller 78,09% kväve, 20,95% syre, 0,93% argon, 0,04% koldioxid och små mängder av andra gaser. Luft innehåller också en varierande mängd vattenånga, i genomsnitt ca 1% vid havsnivå och 0,4% i hela atmosfären. ” [Wikipedia, Atmosphere of Earth] Med andra ord står koldioxid för 400 miljondelar, ppm, av den totala mängden molekyler i […]