Trottoareländet i Helsingborg

Enligt Helsingborgs gatukontor strävar kommunen efter “mångfald” även vad avser typ av beläggning på stadens trottoarer. Ett inte så litet antal trottoarer i staden är därför belagda med grus medan andra är stensatta med olika typer av plattor. Ett betydligt färre antal trottoarer än vad som kan anses vara normalt för en svensk stad är asfalterade. Grusade trottoarer är av naturen ojämna och sladdriga att gå på och plattsatta trottoarer sätter sig med tiden och blir ofta mycket ojämna med uppstickande partier som är som gjorda för att snubbla och skada sig på.

Under några decennier framöver kommer den äldre delen av befolkningen att öka ytterligare i Sverige. Dels blir vi etniska svenskar något äldre i genomsnitt men även invandrare åldras, tänka sig! Redan nu är det många (även relativt unga) människor som måste bruka rollator för att kunna röra sig ute utan att behöva vara ängsliga för att falla omkull. Grusade och plattsatta, dåligt underhållna, trottoarer gör att dessa rollatorer ofta måste framföras på gatan eller på cykelbana, mitt ute i trafiken, med de risker och den irritation det för med sig. Detsamma gäller för övrigt för barnvagnar.

“Mångfald” får aldrig gå före sunt förnuft oavsett vilket område som avses och det enda förnuftiga är att ha som huvudregel att trottoarer skall vara asfalterade. Gatukontoret bör därför utan dröjsmål sätta igång med att asfaltera de grusade trottoarerna och därefter asfaltera, alternativt lägga om, alla undermåliga, plattsatta, trottoarer.

Det är ett hästjobb, javisst. Det kostar mycket pengar, javisst. Men människors hälsa, trygghet och möjligheter att obehindrat ta sig fram i staden oavsett ålder väger tyngre.

Den politiskt korrekta lokalblaskan Helsingborgs Dagblad visar inte intresse för att ta in mina synpunkter i tidningen och ”min” lokalpolitiker bevärdigar mig inte ens med ett svar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *